Geschiedenis KPJ


ALGEMEEN:

De Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) is een organisatie voor jongeren, veelal in kleinere woonplaatsen op het platteland.

De Rooms Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB) Oud Gastel is in 1922 opgericht o.a. door de heren P. Uitdewilligen, C. Akkermans en A. Mulders. Sinds 1963 is de naam verandert naar Katholieke Plattelands Jongeren Oud Gastel (KPJ Oud Gastel)

Organisatie en geschiedenis algemeen

Veel woonplaatsen, voornamelijk in Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel, hebben een eigen afdeling van de KPJ, die plaatselijk activiteiten organiseert. Sommige afdelingen werken samen, en er is een bepaalde mate van overkoepelende organisatie, zoals de KPJ Brabant  De KPJ is in de jaren twintig ontstaan uit de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB) en de Boerinnen Jeugd Bond (BJB). Bij de jeugbonden sloten jonge ongehuwde boeren en boerinnen zich aan. Daar waar een boerenstand wordt opgericht, werden bijna automatisch ook jeugdbonden opgericht. Tegenwoordig zijn er minder gezinsbedrijven in de land- en tuinbouw, en dus ook minder bedrijfsopvolgers. Ook wonen er tegenwoordig meer mensen op het platteland die hun inkomen niet direct uit de landbouw haalt. Steeds meer plattelandsjongeren zijn niet meer van ‘boeren kom af’. Dit was ook de reden om begin jaren zestig de naam RKJB en BJB te wijzigen in KPJ. In Brabant zijn er 100 afdelingen met in totaal zo’n 6000 leden.

ACTIVITEITEN

De KPJ organiseert van oudsher diverse activiteiten, zowel educatief als ter ontspanning. Zo werden er vroeger activiteiten georganiseerd gericht op het kunnen runnen van een boerderij of een tuinderij, zoals het bijhouden van proefvelden, het ‘sleutelen’ aan landbouwwerktuigen en het verwerken van landbouwproducten. Het agrarisch werk werd georganiseerd in een aparte commissie het zogenaamde Agrarisch Jongeren Werk (AJW). Daarnaast worden voor de invulling van de vrije tijd activiteiten opgezet, zoals sport (zoals dorpszeskampen), toneel, cultuur, en andere ontspannende activiteiten zoals trekkerbehendigheidswedstrijden. Tegenwoordig ligt duidelijk de nadruk op deze ontspannende activiteiten. Ook worden er activiteiten georganiseerd die samenhangen met levensbeschouwing en het uitdragen van het geloof. Een voorbeeld zijn themabijeenkomsten waarin jongeren worden geprikkeld te discussiëren over maatschappelijke onderwerpen zoals hard-drugs, seksualiteit en bijvoorbeeld plattelandsontwikkeling. Ook worden er door een aantal afdelingen nog steeds oogstdankvieringen georganiseerd, samen met KVO en NCB. Doordat de welvaart op het plattelandswelvaart in de afgelopen decennia sterk is toegenomen, zijn er op veel plaatsen talloze andere verenigingen ontstaan voor (individuele) vrijetijdsbesteding. Zij vissen voor hun leden gedeeltelijk uit dezelfde vijver als de KPJ, waardoor het bestaansrecht van de KPJ in sommige kernen onder druk is komen te staan.

OVERIG

Een gelijkaardige organisatie bestaat in Vlaanderen onder de naam Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ)