Huisreglement KPJ Oud Gastel


Hierbij het officiële gedeelte van de KPJ. Om de goede orde te houden binnen de KPJ heeft het bestuur besloten om enkele huisregels op te stellen. Dit vooral om onduidelijkheden te voorkomen.

 

  • Opgeven kan uiterlijk tot de bepaalde datum op de opgavenpagina. Dit om een beeld te schetsen voor het vervoer en om niet-leden een kans te geven eens een kijkje te komen nemen bij onze activiteiten. Tevens heeft het bestuur dan nog te tijd om te kijken of het bij minimale opgaven door kan gaan of niet. Natuurlijk is het beter om je zo snel mogelijk op te geven, wij weten dan of er een bus besteld kan worden, de leden weten dan zeker dat ze meekunnen.
  • Uiteraard is het voor het bestuur of de organisatie zeer lastig dat er op het laatste moment nog een heleboel wordt veranderd. Eerste spelregel is dan ook OPGEVEN = MEEGAAN en dus BETALEN… Uiteraard kan er op het laatste moment door omstandigheden altijd iets tussen komen. Geef dit netjes door aan de organisatie en per geval wordt er dan bekeken hoe er mee om te gaan. HOU HET OOK LEUK VOOR DE MENSEN DIE HET ORGANISEREN!!!
  • Taxiregeling: De tijden met de desbetreffende taxi chauffeur dient ieder die meerijdt zich daaraan te houden zoniet zijn zijzelf verantwoordelijk voor de terugkeer naar huis.
  • Mocht er tijdens de reis een ‘ongelukje’ gebeuren dan is er afgesproken dat de gemaakte kosten bij diegene die verantwoordelijk is voor het ‘ongelukje’ in rekening worden gebracht.
    Tevens verwachten wij dat er te allen tijden rekening gehouden zal worden met omwonende.
  • Wanneer er een bezoek wordt gebracht naar een discotheek wordt er vaak verwacht in nette kleding, enz. dit verzoek is vaak vanuit de discotheek. Om te voorkomen dat er problemen ontstaan willen wij jullie vragen hier rekening mee te houden.
  • Ook wordt er bij bepaalde schuurfeesten, discotheken minimale leeftijden gevraagd, wij stellen ons niet verantwoordelijk wanneer je jezelf toch opgegeven hebt en niet binnen komt. Probeer wel zoveel mogelijk je identiteitsbewijs mee te nemen.

 

Dit alles lijkt erger dan het is, de reden is dat de KPJ zich ook al steeds meer regeltjes en wetje moet gaan houden, graag willen wij onze goede contacten met organisaties behouden zodat we nog veel gebruik van hen kunnen maken. Samen met de leden zou dit geen probleem moeten gaan opleveren!!!

 

Met vriendelijke groet,
Bestuur KPJ Oud Gastel